top of page

Move Fest Košice je festival súčasného tanca, nového cirkusu a fyzického divadla. Je to podujatie, v ktorom môžeš pohyb v rôznych podobách nielen vidieť, ale aj zažiť a pocítiť.

Festival sa realizuje v Košiciach od roku 2018 pod záštitou PST – Priestor Súčasného Tanca, občianskeho združenia, ktoré podporuje a rozvíja súčasný tanec. História košického festivalu je úzko spätá s organizáciou Move Ostrava, ktorá festival iniciovala v Českej republike. Vďaka tejto a mnohým ďalším spoluprácam na lokálnej i medzinárodnej úrovni máme možnosť každoročne vytvoriť v Košiciach atmosféru tanca, pohybu a nových nevšedných zážitkov.

 

Festival so sebou prináša netradičné vystúpenia, magické vizuálno-umelecké prezentácie, pohybovú a žánrovú pestrosť, zaujímavé sprievodné podujatia, možnosti interaktívneho zapájania sa, nahliadnutie do sveta tanečnej komunity, pohybové experimenty, fyzické divadlo, nový cirkus či kreatívnu tvorbu performerov z rôznych kútov Európy.

Občianske združenie PST – Priestor Súčasného Tanca založili v roku 2016 Kat Rampáčková a Michaela Sabolová. Ich spoločným cieľom je dostať súčasný tanec do bežného života lokálnych obyvateľov a budovať a rozvíjať vlastné publikum. Okrem festivalu Move Fest Košice organizuje združenie aj odborné vzdelávacie aktivity v podobe rôznych workshopov pre dospelých, deti a mládež. Produkujú vlastné tanečné predstavenia a projekty zamerané na inklúziu ľudí s rôznym znevýhodnením. V spolupráci so zahraničnými partnermi sa zapájajú do medzinárodných projektov. V ich aktivitách je tanečné umenie aj nástrojom, prostredníctvom ktorého sa účastníci učia lepšie vnímať, tvoriť, komunikovať a byť tolerantní.

bottom of page