top of page

Move Fest Košice je festival súčasného tanca, nového cirkusu a fyzického divadla. Je to podujatie, v ktorom môžeš pohyb v rôznych podobách nielen vidieť, ale aj zažiť a pocítiť.

Do Košíc festival prinieslo
občianske združenie PST – Priestor Súčasného Tanca prvýkrát v roku 2018. Jeho história je úzko spätá s nezávislým kultúrnym centrom COOLTOUR Ostrava a MOVE Ostrava, kde festival vznikol. Spolupráca tohto centra s košickým centrom umeleckej kreativity Tabačka Kulturfabrik, ale aj vynikajúce kontakty košickej choreografky, Katky Rampáčkovej a kreativita organizačného tímu, prinášajú do nášho mesta atmosféru tanca, pohybu a nevšedných zážitkov.

 

Netradičné vystúpenia, magické vizuálno-umelecké prezentácie, pohybová žánrová pestrosť, sprievodné podujatia, možnosti interaktívneho zapájania sa, nahliadnutie do sveta tanečnej komunity, pohybové experimenty, fyzické divadlo, nový cirkus či kreatívna tvorba vystupujúcich z rôznych kútov Európy. To všetko ponúka Move Fest Košice.​

Festival organizuje  iniciatíva na podporu súčasného tanečného umenia v Košiciach, PST – Priestor Súčasného Tanca. Ich dlhodobým cieľom je dostať súčasný tanec do bežného života lokálnych obyvateľov, vybudovať si vlastné publikum a prispieť k tomu, aby sa tanec stal súčasťou koloritu mesta.

Združenie založili v roku 2016 Katka Rampáčková a Michaela Sabolová. Opreli sa o Katkine pôsobenie a kontakty z rôznych miest v Európe. Podarilo sa im tak prepojiť Košice s inými mestami a priniesť sem nové trendy, pohľady a prístupy v súčasnom tanci. Vďaka vzdelávaciemu programu Escalator sa zdokonalili v oblasti kultúrneho manažmentu a začali úspešne budovať sieť partnerstiev a kontaktov. Tieto partnerstvá priniesli zo sebou potenciál pre zvyšovanie umeleckej kvality tanečnej scény v Košiciach, ako aj príležitosť priniesť festival súčasného tanca Move Fest Košice na Slovensko. Združenie tiež produkuje vlastné tanečné predstavenia, pripravuje odborné vzdelávacie aktivity pre tanečnú komunitu, laickú verejnosť, deti i mládež.

 

PST – Priestor Súčasného Tanca aktívne vytvára tanečné projekty zamerané na inklúziu ľudí s rôznym znevýhodnením. Zapája sa do medzinárodných projektov, aktivít, kde je tanečné umenie aj nástrojom, prostredníctvom ktorého sa účastníci učia vnímať, tvoriť, komunikovať a byť tolerantní.

All Videos

All Videos

Search video...

Aftermovie 2020

00:00
Play Video

Aftermovie 2021

00:00
Play Video
Aftermovie 2018

Aftermovie 2018

02:18
Play Video
bottom of page