top of page
IMG_0140_Maja Bodnarova.png

Workshop

KOLEKTÍVNE POHYBOVÉ MAPOVANIE

27. máj 2022 | 12:00 – 16:00

Košice

Spolka (SK) &

Štěpána Nlasa Mfuta (CZ)

Línie vzťahov, perspektíva, rozdielna materialita, telo, krajina, symetria – všetko vo vzájomnom dialógu. Ako ovplyvňuje môj vnútorný priestor to, kde sa práve nachádzam? Ako moje telo ovplyvňuje priestor, v ktorom sa nachádza? Aké kvality vnímam? V akom vzťahu som k danému priestoru? Dokážem do neho vstúpiť a zanechať za sebou stopu, ktorá by bola v dialógu s okolím? 

 

Move Fest Košice vyzval k medziodborovej spolupráci domáci kolektív Spolka, venujúci sa starostlivej mestotvorbe a českú choreografku Štěpána Nlasa Mfuta. Spoločne sme pre vás pripravili workshop kolektívneho pohybového mapovania. Budeme sa inšpirovať miestom, do ktorého vstupujeme a hľadať odpovede na otázku úlohy fyzickej skúsenosti pri formovaní našich miest. Počas workshopu sa budeme venovať zaznamenávaniu individuálnych skúsenosti s priestorom do pohybových fráz. Následne sa pokúsime o vzájomné vyjednanie kolektívneho mapovacieho jazyka. 

 

Miestom pohybového mapovania bude Rondokubistický bytový komplex (Obytné domy na Štefánikovej, Podtatranského a Starej baštovej ulici) historického centra Košíc. Ponúka diverzitu priestorov inšpirovaných duchom avantgardnej architektúry.

Po workshope bude nasledovať performatívny výstup účastníkov pre verejnosť.


Workshop je určený všetkým záujemcov, vrátane tých bez predchádzajúcej skúsenosti s tancom a bez ohľadu na vek. Vyzdvihuje témy, ktoré rezonujú v práci kolektívu Spolka. Tvorbu mesta vnímame ako rozhovor, práve preto je aj workshop koncipovaný ako interpersonálny pohybový rozhovor. 

Workshop povedú:  architektka Katarína Onderková (Spolka; SK), architekt Michal Sládek ( Spolka; SK) a choreografka Štěpána Nlasa Mfuta (CZ).

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podporilo ho Mesto Košice a Creative Industry Košice.

Spolka je kolektív sociologičiek, architektiek a architekta. Zapájame verejnosť do inovatívnej mestotvorby. Pracujeme s osvetou o meste formou diskusie, vlastným výskumom, umeleckými a architektonickými intervenciami a pomocou vzdelávania stakeholderov, organizácií, úradníkov, či bežných obyvateľov alebo mestských nadšencov. Pôsobíme v Košiciach, Bratislave a v Berlíne. 

 

Štefana Nlasa Mfuta je choreografka, tanečnica a zakladateľka spolku MANUS Art Collective z.s. Ako absolventka konzervatória Duncan centra ďalej študovala v talianskej Bologni, neskôr sa dostala na stáž do tanečného súboru Zappala danza compagnia v Catanii. Spolupracovala napríklad s choreografmi Elisa Pagani, Mattia Gaudini, s kolektívom tyhle. Jej autorská tvorba Árbakkinn bola vybraná v rámci kategórie Nová krv na scéne v rámci festivalu Malá Inventura 2021. Vo svojej tvorbe sa primárne inšpiruje krajinou, svojím okolím a vo svojom vyjadrovacom pohybovom princípe pracuje s istou poetičnosťou a abstraktnosťou. Ďalšími autorskými projektmi sú napr. Košelice a Okšila, Whispers, Mat-X.

bottom of page