Telo ako dramatický nástroj

Dawid  Żakowski / PL

bg_orange.jpg

Tanečný workshop

Dawid Żakowski vo svojej práci skúma techniky fyzického divadla hľadajúc kreatívne spojenie medzi výrazom jednotlivca a skupinovou prácou. V praktickom hľadaní navrhuje hlbšie uvedomenie si vlastného tela.

Dawid je režisér, performer a pedagóg divadelného umenia. Je spoluzakladateľom Združenia Art New Association (sztukanowa.pl) a Laboratória fyzického divadla vo Varšave. V rámci nich vedie odborný výskum v oblasti divadelných a tanečných techník a organizuje medzinárodné umeleckej výmeny.

 

V rokoch 1997 – 2007 spolupracoval s Piotrom Borowským ako umelec a asistent režiséra. Ako performer sa zúčastnil jeho predstavení, ktoré boli prezentované po celom svete. Ako herec spolupracoval aj s Song of the Goat Theatre vo Vroclavi a NeTTheatre v Lubline.


V súčasnej tvorivej činnosti realizuje interdisciplinárne projekty, podieľa sa na medzinárodných výskumných projektoch a je spoluautorom a producentom štyroch projektov v oblasti umeleckého a kultúrneho vzdelávania. V roku 2019 v spolupráci s Českou republikou, Slovenskom, Maďarskom a Poľskom uskutočnil Medzinárodný festival UNITY, v rámci ktorého boli uvedené medzinárodné laboratóriá tanca a pohybu Eco Campus. Vo Varšave a Sochaczewe vedie pravidelné kurzy v odbore Fyzické divadlo. Je autorom konceptu „Telo ako dramatický nástroj“.

„Vo svojej práci odkazujem na základné techniky fyzického divadla kombinované s prvkami moderného tanca a novej choreografie. Počas workshopu sa zameriavam na dva aspekty: prvým je osobný a individuálny organický pohyb  a druhým  je jeho využitie pri budovaní vnútornej dramatickej štruktúry .“

logo pst.jpg

©2020 by Move Fest Košice 2020

  • Facebook
  • Instagram