pattern.jpg

Témou štvrtého ročníka bolo životné prostredie.

Spoločne sme sa dotkli prírody a precítili, že naše telo je jej súčasťou a je z prírodného materiálu ako všetko navôkol. Veríme, že vďaka tomuto zážitku, začali návštevníci pristupovať s väčším rešpektom a hlbším pochopením k sebe a okoliu.

Dialóg

2020

Tretí ročník mal za cieľ vytvoriť bezpečné miesta. Miesta, kde môže dialóg začať, rozvíjať sa, plynúť a slobodne napredovať. Tak, ako cesta dialógov býva rozmanitá, aj program festivalu bol rôznorodý, pestrý, zameraný na interakciu s divákom a jeho aktívnu participáciu.

Super sila

Druhý ročník sa niesol v duchu témy Super sila – odvaha byť odlišný, vyjsť z komfortnej zóny, vyjadriť svoj názor, postoj i cítenie. Odvaha ukázať inakosť a prekročiť hranice všedného, zaužívaného a nenechať sa ničím obmedzovať. Sila vyjadrovať sa slobodne, rozširovať si obzory a ísť za pomyselné hranice.

Prvý ročník festivalu bol venovaný spojeniu tanca a nových médií. Prenikli sme do tajov využívania vizualizácii a experimentálneho pohybu. Zistili sme, že súčasný tanec už dávno nie je iba tancom. Vplyvom nových médií a umeleckej kreativity sa mení na magické vizuálno-pocitovo-zážitkové umelecké dielo.

2019

Nové médiá

2018