Move Fest Košice 2022 je prílivom inšpirácie! Témou 5. ročníka je inšpirácia umeleckými dielami.  Festival prináša predstavenia, ktorých vznik podnietila tvorba iného známeho umelca, či umelkyne. Autori v nich rozvíjajú statické umelecké diela do spektier tanečného a pohybového žánru. Otvárajú nový proces tvorby v súčasnosti.


Pozývame diváka do sveta pohyblivých foriem a priestorov. Cez inovatívne, nelogické, nadčasové diela stratiť pojem o čase. Vstúpiť do sveta tvorby a ožiť. 


VSTÚP, INŠPIRUJ SA A OŽI.

2.png
1.png
3.png