top of page
PERFORMATIVNY VYSTUP Z WORKSHOPU KOLEKTˇIVNE MAPOVANIE.png

Performatívny výstup
z workshopu

KOLEKTÍVNE POHYBOVÉ MAPOVANIE

27. máj 2022 | 16:00 – 16:30

Stretnutie pred Rodosto Restaurant

Spolka (SK) &

Štěpána Nlasa Mfuta (CZ)

Príď sa inšpirovať na verejnú prezentáciu účastníčok a účastníkov workshopu Kolektívne mapovanie pohybom.

 

Move Fest Košice vyzval k medziodborovej spolupráci domáci kolektív Spolka, venujúci sa starostlivej mestotvorbe a českú choreografku Štěpánu Nlasa Mfuta. Spoločne pripravili workshop kolektívneho pohybového mapovania. 

 

Počas workshopu vstupujú do vopred vytypovanej lokality vo verejnom priestore, nechávajú sa ňou inšpirovať a hľadajú odpovede na otázku úlohy fyzickej skúsenosti pri formovaní našich miest. 

 

Performatívny výstup z workshopu bude reflektovať zažitú skúsenosť účastníčok a účastníkov zaznamenanú kolektívnym mapovacím jazykom.

VSTUP ZDARMA

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podporilo ho Mesto Košice a Creative Industry Košice.

Spolka je kolektív sociologičiek, architektiek a architekta. Zapájame verejnosť do inovatívnej mestotvorby. Pracujeme s osvetou o meste formou diskusie, vlastným výskumom, umeleckými a architektonickými intervenciami a pomocou vzdelávania stakeholderov, organizácií, úradníkov, či bežných obyvateľov alebo mestských nadšencov. Pôsobíme v Košiciach, Bratislave a v Berlíne. 

 

Štefana Nlasa Mfuta je choreografka, tanečnica a zakladateľka spolku MANUS Art Collective z.s. Ako absolventka konzervatória Duncan centra ďalej študovala v talianskej Bologni, neskôr sa dostala na stáž do tanečného súboru Zappala danza compagnia v Catanii. Spolupracovala napríklad s choreografmi Elisa Pagani, Mattia Gaudini, s kolektívom tyhle. Jej autorská tvorba Árbakkinn bola vybraná v rámci kategórie Nová krv na scéne v rámci festivalu Malá Inventura 2021. Vo svojej tvorbe sa primárne inšpiruje krajinou, svojím okolím a vo svojom vyjadrovacom pohybovom princípe pracuje s istou poetičnosťou a abstraktnosťou. Ďalšími autorskými projektmi sú napr. Košelice a Okšila, Whispers, Mat-X.

bottom of page