KONTAKTY

katka1.jpg
miska.jpg
Janka.jpg
Ivka.jpg
Marketa.jpg
nat copy.png
Katy.jpg

PST – Priestor súčasného tanca

PST – Priestor súčasného tanca je iniciatíva na podporu súčasného tanečného umenia v Košiciach. Dlhodobým cieľom občianskeho združenia je dostať súčasný tanec do bežného života lokálnych obyvateľov, vychovávať si vlastné publikum a prispieť k tomu, aby sa tanec stal súčasťou koloritu mesta.

PST – Priestor súčasného tanca vznikol v roku 2016 a oprel sa o pôsobenie košickej choreografky Kat Rampáčkovej, ktorá pôsobila na rôznych miestach Európy. Podarilo sa prepojiť Košice s inými európskymi mestami, priniesť nové trendy, pohľady a prístupy v súčasnom tanci.

 

Tri roky bolo združenie zapojené do vzdelávacieho programu pre kultúrnych operátorov a umelcov s názvom Escalator, pod záštitou organizácie Creative Industry Košice. Aj vďaka tomuto programu sa zakladateľky združenia, Kat Rampáčková a Michaela Sabolová, zdokonalili v oblasti kultúrneho manažmentu a začali úspešne budovať sieť partnerstiev a kontaktov. Tieto partnerstvá priniesli zo sebou potenciál pre zvyšovanie umeleckej kvality tanečnej scény v Košiciach, ako aj príležitosť priniesť festival súčasného tanca Move Fest na Slovensko. Združenie produkuje vlastné tanečné predstavenia, pripravuje odborné vzdelávacie aktivity pre tanečnú komunitu, laickú verejnosť, deti a mládež.

 

Priestor súčasného tanca aktívne vytvára tanečné projekty zamerané na inklúziu ľudí s rôznym znevýhodnením. Zapája sa do medzinárodných projektov, aktivít, kde je tanečné umenie aj nástrojom, prostredníctvom ktorého sa účastníci učia vnímať, tvoriť, komunikovať a byť tolerantní.

logo pst.jpg

©2020 by Move Fest Košice 2020

  • Facebook
  • Instagram