katka1_edited.jpg

Katarína Rampáčková

Dramaturgia

miska_edited.jpg

Michaela Sabolová

PR & Komunikácia

Janka_edited.jpg

Jana Rampáčková

Financie

katka1.jpg
Katarína Rampáčková

+421 944 781 081

movefest.kosice@gmail.com

Dramaturgia

miska.jpg
Michaela Sabolová

+421 911 811 095

movefest.kosice@gmail.com

Public Relations

Janka.jpg
Jana Rampáčková

Financie

Ivka_edited.jpg

Ivana Rusnáková

Guest service & produkcia

Marketa_edited.jpg

Marketa Anna Medas

Produkcia

nat copy_edited.jpg

Natália Centková

Online komunikácia

55949107_10219833338970546_2378168325743050752_n_edited_edited.jpg

Sára Volemanová

Grafika

Robo Farkaš foto Natália Zajačiková_edit

Robo Farkaš

Technické zabezpečenie

Festival organizuje PST – Priestor Súčasného Tanca je iniciatíva na podporu súčasného tanečného umenia v Košiciach. Naším dlhodobým cieľom je dostať súčasný tanec do bežného života lokálnych obyvateľov, vybudovať si vlastné publikum a prispieť k tomu, aby sa tanec stal súčasťou koloritu mesta.

Združenie založili v roku 2016 Katka Rampáčková a Michaela Sabolová. Opreli sa o Katkine pôsobenie a kontakty z rôznych miest v rámci Európy. Podarilo sa im tak prepojiť Košice s inými mestami a priniesť sem nové trendy, pohľady a prístupy v súčasnom tanci. Vďaka vzdelávaciemu programu Escalator sa  zdokonalili v oblasti kultúrneho manažmentu a začali úspešne budovať sieť partnerstiev a kontaktov. Tieto partnerstvá priniesli zo sebou potenciál pre zvyšovanie umeleckej kvality tanečnej scény v Košiciach, ako aj príležitosť priniesť festival súčasného tanca Move Fest Košice na Slovensko. Združenie tiež produkuje vlastné tanečné predstavenia, pripravuje odborné vzdelávacie aktivity pre tanečnú komunitu, laickú verejnosť, deti i mládež.

 

PST – Priestor Súčasného Tanca aktívne vytvára tanečné projekty zamerané na inklúziu ľudí s rôznym znevýhodnením. Zapája sa do medzinárodných projektov, aktivít, kde je tanečné umenie aj nástrojom, prostredníctvom ktorého sa účastníci učia vnímať, tvoriť, komunikovať a byť tolerantní.

PST – Priestor Súčasného Tanca