R040581-min.jpeg

Výstava fotografií

NIGHTFALL/SÚMRAK

26. – 28. AUG 2021 
Tabačka Kulturfabrik

Eli Dijkers (NL)

Postupne sa stmieva. Zvuky slabnú, vtáci tíchnu. Vietor sa upokojí a hmyz si nájde miesto na nočný odpočinok. Každou chvíľou je ťažšie odlišovať svetlo od tmy. Len pred chvíľou svetlo a tma vypovedali odlišné príbehy, a zrazu sú stupňami jednej farby. Svetlo je povznesená tma, tma je nestálosť svetla. Napriek tomu, v tomto blednúcom svete existuje jasnosť, nádej a inšpirácia. Možno šeď medzi protikladmi tmy a svetla nie je stred, ktorému sa máme vyhnúť, ale cesta po ktorej máme ísť?

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podporilo ho aj Mesto Košice a Creative Industry Košice.