Move2021-11.jpg

Predstavenie nového cirkusu

ETUDA PRE KLAVÍR A LANO

26. AUG 2021 | 18:00

Záhradné kino

Danijela Zajc (SI)

Etuda pre klavír a lano je dojímavé, vyzreté dielo, v ktorom sa cirkusové umenie prelína s hudbou, súčasným tancom a neverbálnym divadlom. Ide o otvorený interdisciplinárny projekt. Autorka v ňom preskúma interakciu medzi klavírom a klasickou akrobaciou na vzdušnom lane. Sprevádzať na klavíri ju bude košický hudobník Braňo Findrík.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podporilo ho aj Mesto Košice a Creative Industry Košice.