2.jpg

Participatívne tanečné predstavenie

DIFFERENT?

28. AUG 2021 | 17:30
Areál Anička

Ostružina (CZ)

DIFFERENT? je choreografia určená pre 6 performerov a divákov. Výstúpenie nie je o dualite, rozdieloch ani hraniciach. Zobrazuje pluralitu názorov. Je o počúvaní, rozhodovaní sa a rešpektovaní rozhodnutí, ktoré spoločne vytvárajú jeden celok. Vytvorí zdieľaný priestor, v ktorom sú hranice priepustné a flexibilné.

Na základe princípov mimiky, emočnej a kognitívnej empatie a zdieľaného zmýšľania, predstavenie skúma otázku participácie, plurality názorov, rešpektovania odlišných perspektív, rozhodovania sa a flexibility osobných hraníc.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podporilo ho aj Mesto Košice a Creative Industry Košice.

Koncept | Choreografia: Barbora Látalová (CZ), Zden Brungot Svíteková (SK/CZ)
Tvorba: Klára Alexová (CZ/NL), Zden Brungot Svíteková, Kateřina Dietzová (CZ/Nl), Eva Hromnik (SK/CZ), Barbora Látalová, Inga
Mikshina (RU/CZ), Kim Jun Wan (KR/CZ), Daniel Raček (SK)
Interpretácia: Klára Alexová (CZ/NL), Zden Brungot Svíteková (SK/CZ), Kim Jun Wan (KR/CZ), Daniel Raček (SK), Tímea Szalontayová (SK)
Zvukový design: Jelte Van Andel (NL)  
Zvuk: Robert Štěpánek (CZ)
Kostýmy: Marie Gourdain (FR/CZ)
Coaching: Bush Hartshorn (UK)
Produkcia: Lucia Račková (SK/CZ)
Producent: OSTRUŽINA z.s.
S podporou: Ministerstvo kultury České republiky

OSTRUŽINA je občianske združenie zamerané na súčasné pohybové umenie a tvorbu. Inšpirujú ich nové vzorce myslenia a správania. Ich tvorivé procesy motivuje záujem o aktívny zmyslový rozvoj jednotlivcov, skupín a komunít. Vedome sa zameriavajú na prácu s publikom s dôrazom na jeho kreativitu a vysokú mieru participácie, pričom rady spolupracujú s ľuďmi z rôznych odborov. Združenie tvoria tanečnica, choreografka a pedagogička Barbora Látalová, tanečnica, choreografka a bádateľka Zden Brungot Svíteková a remeselníčka a produkčná Lucia Račková.