Životné prostredie

Témou štvrtého ročníka je ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. Cieľom festivalu je dotknúť sa prírody, precítiť, že ľudské telo je súčasťou prírody, je z prírodného materiálu ako všetko navôkol. Veríme, že ak to na hlbokej úrovni pocítime a spojíme sa so všetkým živým v nás a mimo nás, precitneme a budeme s rešpektom a hbším pochopením pristupovať k sebe a okoliu.

Move fest 2020 day 3-2763.jpg

DIALÓG
2020

Naším cieľom v roku 2020 bolo vytvoriť bezpečné miesta. Miesta, kde môže dialóg začať, rozvíjať sa, plynúť a slobodne napredovať. Tak, ako cesta dialógov býva rozmanitá, aj program festivalu bol rôznorodý, pestrý, zameraný na interakciu s divákom a jeho aktívnu participáciu.

64280246_2021378084836690_4760424128912031744_o.jpg

SUPER SILA
2019

Témou druhého ročníka bola super sila. Odvaha byť odlišný, sila vyjsť z komfortnej zóny, vyjadriť svoj názor, pohľad, postoj, cítenie. Odvaha ukázať inakosť, prekročiť hranice všedného, zaužívaného, nenechať sa obmedzovať nikým a ničím, sila vyjadrovať sa slobodne, otvárať zamknuté brány, rozširovať obzory a ísť za pomyselné hranice.

34344554_1797989467175554_3400203485143105536_o.jpg

NOVÉ MÉDIÁ
2018

Témou festivalu v roku 2018 bolo spojenie tanca a nových médií. Prenikli sme do tajov využívania nových médií, vizualizácii, experimentálneho pohybu a povedie cestou k poznaniu, že súčasný tanec už dávno nie je iba tancom. Súčasný tanec sa aj vplyvom nových médií a umeleckej kreativity mení na magické vizuálno-pocitovo-zážitkové umelecké dielo.